Cras, Istraživanje i Razvoj

POTPISAN UGOVOR

Tvrtka Cras d.o.o. dana 29. 6. 2017. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za provedbu projekta „Ulaganje u inovativna rješenja i razvoj niskoenergetske sušare“.

Za provedbu projekta potpisan je i Sporazum o partnerstvu s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom iz Osijeka koji je svojim sudjelovanjem omogućio primjenu akademskog znanja i iskustva na samom razvoju prototipa niskoenergetske sušare. Sušara će imati primjenu u minimalno dva sektora - sektoru hotelijerstva (sušionice rublja) te u prehrambenoj i poljoprivrednoj proizvodnji (sušenje voća, povrća i bilja).

Tržištu će se ponuditi novi proizvod, niskoenergetska sušara koja na prvom mjestu jamči uštedu energije te zadovoljava i druge potrebe kupaca.


CILJEVI I AKTIVNOSTI PROJEKTA

Opći je cilj projekta razvijati nove proizvode povećanjem ulaganja u IRI, jačanjem kapaciteta za IRI i suradnjom s institucijama za IRI. Specifični je cilj novi proizvod kao rezultat IRI stavljen na tržište, budući da se projektom izradio prototip niskoenergetske sušare koji će se u potpunosti komercijalizirati nakon što se izvrše sva testiranja te nadogradnje sustava.

Za vrijeme provedbe projekta modernom se opremom opremio laboratorij za istraživanje i razvoj što je omogućilo ostvarenje općeg i specifičnog cilja projekta, a to je razvoj prototipa niskoenergetske sušare.

Prijavitelj projekta, tvrtka Cras d.o.o ima višegodišnje iskustvo na području inženjeringa, projektiranja i implementacije sustava za postizanje energetske učinkovitosti objekata; od stambenih i komercijalnih zgrada, do industrijskih postrojenja i hala, što uvelike doprinosi ostvarenjima rezultata i ciljeva projekta. Kako bi se rezultati projekta poboljšali te kako bi se primjena niskoenergetske sušare proširila i na druge djelatnosti, u projekt je uključen i partner Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku s čije strane u projektu sudjeluje stručnjak za termodinamiku koji je pružio stručni pregled i procjenu iz područja ispitivanja te dostavio podatke vezane uz sušenje voća, povrća i ostalog bilja budući da se radi o tehnološkom procesu koji zahtjeva dobro poznavanje ulaznih parametara za uklanjanje vode iz prehrambenih proizvoda kao i poznavanje mikrobiološke aktivnosti proizvoda te ostalih bioloških procesa.

Završetkom projekta objavit će znanstveni rad temeljen na istraživanju i razvoju niskoenergetske sušare u znanstveno-stručnim časopisima.