Projekt

Saponia

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2023.NAZIV PROJEKTA: Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije u proizvodnom pogonu i energetska obnova zgrada u Saponia d.d. Osijek, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0185 KORISNIK: Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.

KRATAK OPIS PROJEKTA: Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije u proizvodnom pogonu i energetska obnova zgrada u Saponia d.d. Osijek” s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i energetske obnove osigurat će uštedu isporučene energije dijelu projektne cjeline "proizvodni pogon" za 40,07% i dijelu projektne cjeline "zgrada" za 63.08%, odnosno ukupno uštedu isporučene energije za 4.472.795,32 kWh te smanjenje isporučene energije iz distribucijskih mreža proizvodnjom iste iz obnovljivih izvora energije za 659.440 kWh te će znatno utjecati na održivost okoliša smanjenjem emisije CO2 za 1.241,67445 t/g.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Glavni cilj projekta je smanjenja količine isporučene energije u proizvodnom pogonu i zgradama proizvodnog pogona, pri čemu će količina isporučene energije nakon provedbe aktivnosti projekta biti 40,07% manja u odnosu na količinu isporučene energije prije provedbe aktivnosti za proizvodni pogon i 63,08% manja u odnosu na količinu isporučene energije za grijanje/hlađenje prije provedbe aktivnosti za zgrade proizvodnog pogona.
Rezultati projekta:
1) Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline u dijelu koji se odnosi na proizvodni pogon u iznosu 659.440,00 kWh
2) Ušteđena isporučena energija dijelu projektne cjeline "proizvodni pogon" za 220.876,50 kWh i dijelu projektne cjeline "zgrada" za 4.251.918,82 kWh

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 62.687.543,36 HRK

EU SUFINANANCIRANJE PROJEKTA: 19.951.258,63 HRK


VlPot
Projekt

Solarna elektrana 100kWp

Lokacija

Jelisavac - HR

Godina realizacije

2023.

Instaliranje solarne elektrane SE ŠG2- 100 kWp po sistemu "Ključ u ruke" Fotonaponski moduli: Bluesun 425W
Inverter: SUNGROW SG110 CX
Podkonstrukcija: SOLAR CRAS Osijek


Izgradnja Valpovačkog poduzetničkog centra
Projekt

Izgradnja Valpovačkog poduzetničkog centra

Lokacija

Valpovo - HR

Godina realizacije

2023.

Nova zgrada Valpovačkog poduzetničkog centra izgrađena je u zoni Malog gospodarstva II u Valpovu, ukupne površine od 1.105,11 četvornih metara, a u njoj su smještena 2 laboratorija za testiranje podsustava električnih vozila i testiranje električnih pogona, 3 proizvodna pogona, 2 skladišta te 5 uredskih prostora.

Zadaća Centra je da svojom djelatnošću potiče i promiče gospodarski razvoj malog i srednjeg poduzetništva na lokalnoj razini.

Misija Centra je poticanje i razvoj poduzetništva, povećanje zaposlenosti, suradnja s tijelima državne uprave i lokalne samouprave, suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Udruženjem obrtnika, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, suradnja s poslovnim bankama, stvaranje poduzetničkog okruženja, suradnja i razmjena iskustava s Poduzetničkim centrima i Regionalnim razvojnim agencijama i Lokalnim akcijskim grupama.

Vizija Valpovačkog poduztničkog centra je osigurati platformu za povećan broj ideja, resursa i znanja između poduzetnika, jedinice lokalne samouprave i opće populacije područja kroz nove oblike suradnje, održivi razvoj i potencijale fondova Europske unije, s posebnim naglaskom na edukaciju, zaštitu postojećih radnih mjesta i identifikaciju mogućnosti kreiranja novih radnih mjesta na području grada Valpova.


VlPot
Projekt

Solarna elektrana 3,68kWp

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2023.

Instaliranje solarne elektrane 3,68kW po sistemu "Ključ u ruke" za vlastite potrebe.
Fotonaponski moduli: Bluesun 425W
Inverter: HUAWEI SUN2000-3,68KTL-L1
Podkonstrukcija: SOLAR CRAS Osijek


CarobniTim
Projekt

Solarna elektrana 347kWp

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2023.

Instaliranje solarne elektrane SE ČAROBNI TIM- 347kWp po sistemu "Ključ u ruke"
Fotonaponski moduli: Bluesun 425W
Inverter: SUNGROW SG110 CX x 3
Podkonstrukcija: SOLAR CRAS Osijek


SE_VG1
Projekt

Solarna elektrana 22kWp

Lokacija

Našice - HR

Godina realizacije

2023.

Instaliranje solarne elektrane SE VG1 - 22kWp po sistemu "Ključ u ruke"
Fotonaponski moduli: Bluesun 425W
Inverter: Huawei SUN2000-20KTL-M2
Podkonstrukcija: SOLAR CRAS Osijek


GRADNJA
Projekt

Solarna elektrana 36kWp

Lokacija

Markovac Našički - HR

Godina realizacije

2023.

Instaliranje solarne elektrane SE N-B GRADNJA - 36kWp po sistemu "Ključ u ruke"
Fotonaponski moduli: Bluesun 425W
Inverter: Huawei SUN2000-30KTL-M3
Podkonstrukcija: SOLAR CRAS Osijek


Solarna elektrana Bojcic
Projekt

Solarna elektrana 13kWp

Lokacija

Tenja - HR

Godina realizacije

2023.

Instaliranje solarne elektrane BOJČIĆ 13kW po sistemu "Ključ u ruke"
Fotonaponski moduli: Bluesun 425W
Inverter: Huawei SUN2000-10KTL-M1
Podkonstrukcija: SOLAR CRAS Osijek


Poslovna zgrada HZMO-HZZO
Projekt

Poslovna zgrada HZMO-HZZO

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2022.

Poslovna zgrada u Osijeku izgrađena je šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća i u suvlasništvu je HZMO-a (69,73 %) i HZZO-a (30,27 %). Sastoji se od dvije povezane zgrade na ukupno 6 etaža ukupne površine 3621,31 m2. Da bi se zgrada stavila u funkciju, potrebno je izvesti radove na unutarnjeg uređenja sukladno projektu.

Navedeni projekt unutarnjeg uređenja poslovne zgrade u Osijeku predviđa radove na djelomičnoj reorganizaciji rasporeda prostorija u skladu s potrebama HZMO-a i HZZO-a, obnovu velikog dijela dotrajalih završnih obloga podova, zidova i stropova, odvajanje požarnih sektora unutar objekta prema aktualnim propisima, zamjenu unutarnje stolarije te zamjenu i dogradnju postojećih instalacijskih sustava.

Ukupna vrijednost investicije iznosi: 14.865.383,04 kn.


Solarna elektrana Bojcic
Projekt

Solarna elektrana 75kWp,
„DRUŽBA MARIJINIH SESTARA ČUDOTVORNE MEDALJICE"

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2022.

Fotonaponski moduli: Solvis 450W
Inverter: Huawei SUN2000-50KTL-M3
Podkonstrukcija: SOLAR CRAS Osijek


ComCross doo
Projekt

Comcross d.o.o.

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2022.

Izvođenje strojarskih radova i automatike.


Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš
Projekt

Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Lokacija

Tikveš - HR

Godina realizacije

2022.

Projektom Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš će se obnoviti, prenamijeniti i opremiti postojeći kompleks dvoraca Tikveš u Prezentacijsko-edukacijski centar s jedinstveno oblikovanim postavom kao ishodištem edukacije o prirodnim značajkama Kopačkoga rita i važnosti njegova očuvanja.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.


IT Park - MONO Osijek
Projekt

IT Park - MONO Osijek

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2021.

Izvođenje strojarskih radova i automatike.


Dom zdravlja Našice
Projekt

Dom zdravlja Našice

Lokacija

Našice - HR

Godina realizacije

2021.

Ugovoreni infrastrukturni radovi uključuju dogradnju/izgradnju novih prostora za ordinacije Doma zdravlja Našice, a u svrhu kvalitetnije i dostupnije primarne zdravstvene zaštite te osiguranja dovoljno prostora za liječničke ordinacije.


Energetska obnova zgrade Opće bolnice Našice
Projekt

Energetska obnova zgrade Opće bolnice Našice

Lokacija

Našice - HR

Godina realizacije

2020.

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Strojarstvo, elektroinstalacije, zamjena vanjske solarije, led rasvjeta, obnovljivi izvori energije (solarni kolektori), vanjska fasada...


Županijsko državno odvjetništvo
Projekt

Energetska obnova - Županijsko državno odvjetništvo

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2020.

Energetska obnova strojarskih i elektroinstalacija (rekonstrukcija razvoda grijanja i kotlovnice, novi hidrantski vod, prenamjena podrumskog prostora, ugradnja radijatorskih termostatskih ventila, led rasvjeta...


Izgradnja dječjeg vrtića Jarmina
Projekt

Izgradnja dječjeg vrtića Jarmina

Lokacija

Jarmina - HR

Godina realizacije

2020.

Izvođenje strojarskih, elektro instalacija, instalacija vodovoda i odvodnje, plina, sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, instalacija automatske regulacije.


Cras-projekt-2020-Citadela
Projekt

Rekonstrukcija - Restoran Citadela

Lokacija

Vardarac - HR

Godina realizacije

2020.

Rekonstrukcija, izvođenje strojarskih, elektro instalacija, instalacija vodovoda i odvodnje, instalacija automatske regulacije, instalacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije.


Edukativni centar Tvrđa i Trg
Projekt

Edukativni centar Tvrđa i Trg

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2020.

Rekonstrukcija, izvođenje strojarskih, elektro instalacija, instalacija vodovoda i odvodnje, instalacija automatske regulacije.


Sokolski Dom, Žito grupa
Projekt

Sokolski Dom, Žito grupa

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2019.

Izvođenje instalacija ventilacije, grijanja, hlađenja i automatske regulacije, isporuka opreme.

Instalacije grijanja i hlađenja, automatske regulacije - potkrovlje


Gradski Vrt – Osijek
Projekt

Gradski Vrt – Osijek

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2019.

Dorada i nadogradnja sustava ventilacije u svrhu protupožarne zaštite u nastavno-športskoj dvorani.


KBC Osijek
Projekt

KBC Osijek

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2018.

Strojarske instalacije operacijske sale odjela za neurologiju.


Hotel ZOO
Projekt

Hotel ZOO

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2018.

Pomoćno napajanje, rasvjeta prizemlja, ventilacija kuhinje, rasvjeta velikog šatora i priključnice za ozvučenje


Rezidencija družbe Isusove
Projekt

Rezidencija družbe Isusove

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2018.

Rekonstrukcija sustava grijanja, nova plinska kotlovnica, priprema PTV-a.


Katolička Crkva Račinovci
Projekt

Katolička Crkva Račinovci

Lokacija

Račinovci - HR

Godina realizacije

2018.

Elektro-tehničke instalacije, glavno napajanje, rasvjeta, električno podno grijanje, automatska regulacija i daljinsko upravljanje


Pliva
Projekt

Pliva

Lokacija

Zagreb - HR

Godina realizacije

2018.

Automatska regulacija sistema purificirane vode – nadogradnja.


Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade
Projekt

Rekonstrukcija stambeno poslovne zgrade

Lokacija

Zagreb - HR

Godina realizacije

2018.

Projekti vodovoda i odvodnje, instalacije plina, strojarski projekti i projekti elektro tehničkih instalacija i automatske regulacije


Aparthotel Novalja
Projekt

Aparthotel Novalja

Lokacija

Otok Pag - HR

Godina realizacije

2017/2018.

Izvođenje strojarskih instalacija, automatske regulacije, elektro instalacija i instalacija vodovoda i kanalizacije.


Istra – Fortuna d.o.o.
Projekt

Istra – Fortuna d.o.o.

Lokacija

Rabac - HR

Godina realizacije

2016.

Nadogradnja sistema grijanja i hlađenja, poslovnih prostora, puštanje u rad i integracija u CNUS.


INSPECTO
Projekt

INSPECTO

Lokacija

Osijek, HR

Godina realizacije

2017.

Nabava, isporuka opreme, izvođenje radova na strojarskim instalacijama, energetici i regulaciji, VRV sustavu, opremi u polju (radovi na automatskog regulaciji) suvremenog laboratorija za ispitivanje kvalitete roba i sirovina.


Studentski dom Osijek rekonstrukcija
Projekt

Studentski dom Osijek rekonstrukcija

Lokacija

Osijek, HR

Godina realizacije

2017.

Rekonstrukcija studentskog doma u Osijeku izvođenje elektro i strojarskih radova i instalacija


Hotel Emerald
Projekt

Hotel Emerald

Lokacija

Priština - Kosovo

Godina realizacije

2018.

Proširenje hotela, izrada elektro projekata i projekata automatske regulacije, isporuka razvodnih elektro ormara i ormara automatske regulacije, isporuka opreme za pametne sobe hotela, integracija, ispitivanje i puštanje u rad.


Hotel ZOO
Projekt

Hotel ZOO

Lokacija

Osijek, HR

Godina realizacije

2016.

Proizvodnja, isporuka i ugradnja razvodno upravljačkih ormara, ugradnja gromobranskih instalacija i instalacija uzemljenja. Nabava, isporuka i instalacija priključnica i rasvjete, instalacija ventilacije. Ispitivanja i dokumentacija izvedenog stanja.


Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.
Projekt

Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o.

Lokacija

Drenovci - HR

Godina realizacije

2016.

Nabava, dostava, istovar i montaža MAP destilatora – profesionalni MAP destilator za vodeno parnu destilaciju bilja izrađen od nehrđajućeg metala.


Općina Drenovci
Projekt

Općina Drenovci

Lokacija

Drenovci - HR

Godina realizacije

2016.

Nabava i isporuka opreme za edukacijsko - proizvodno postrojenje za Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci.


Ilidža, BiH
Projekt

Ilidža, BiH

Lokacija

Sarajevo - BiH

Godina realizacije

2016.

Isporuka polivalentnih dizalica topline, ventilokonvektora i upravljačkih jedinica za novi hotel, restoran i kongresni centar Termalne rivijere Ilidža


Projekt

Rekonstrukcija poslovne zgrade

Lokacija

Zagreb - HR

Godina realizacije

2016.

Rekonstrukcija poslovne zgrade, sistem grijanja i hlađenja, integracija u centralni nadzorno upravlajčki sistem.


Projekt

Poslovna zgrada i skladište sa sportskim sadržajima

Lokacija

Sarajevo - BiH

Godina realizacije

2016.

Projektiranje i izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije i automatske regulacije.


Projekt

Obiteljska vila

Lokacija

Kakanj - BiH

Godina realizacije

2016.

Izrada projekta i izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije i automatske regulacije.