Obavljamo uslugu mjerenja kvalitete električne energije SOLARNIH ELEKTRANA

Tvrtka Cras d.o.o. nudi Vam uslugu mjerenja kvalitete električne energije za solarne elektrane, pomoću naprednog profesionalnog uređaja koji omogućava dugotrajno praćenje kvalitete električne energije i kasniju analizu rezultata i izradu izvještaja na računalu. Uređaj METREL MI 2892 najčešće se koristi za mjerenje kvalitete električne energije u solarnim elektranama prije i poslije spajanja u elektroenergetski sustav, budući da je obveza korisnika prije puštanja u rad fotonaponske elektrane obaviti mjerenje utjecaja elektrane na elektroenergetski sustav.

MI 2892 PowerMaster prijenosni je uređaj za analizu kvalitete mreže u trofaznim sustavima, koji korisniku svojim velikim, jasnim grafičkim prikazom u boji omogućuje otkrivanje nepravilnosti u harmonikama, fazorima i valnim oblicima u sustavu jednostavnim povezivanjem uređaja. Uređaj je razvijen za dugotrajna snimanja, kao i za traženje i ispravljanje problema kvalitete električne energije u trofaznim i jednofaznim distribucijskim sustavima. Prikladni gumbi za brzo postavljanje čine uređaj još jednostavnijim i omogućuju brži pregled podataka za rješavanje problema. Moderni softverski paket PowerView3 omogućuje detaljnu analizu snimljenih podataka, izravno čitanje podataka s MicroSD kartice, analizu dugoročnih snimaka i automatsko stvaranje profesionalnih izvješća o testiranju.

Javite nam se: info@cras.hr

OSTALE USLUGE

Cras, Usluge

PROJEKTIRANJE I RAZVOJ.

Tvrtka Cras d.o.o. nudi Vam usluge projektiranja i razvoja projekata u području grijanja, hlađenja, ventilacije, elektroinstalacija jake i slabe struje i automatizacije za energetski učinkovite industrijske i stambene objekte. Vaše zamisli i želje razrađujemo i prenosimo u djelo najučinkovitiji i najkvalitetniji način kako bismo zadovoljili zahtjeve koje je potrebno ispuniti. Sva su naša rješenja usklađena s važećim EURO standardima, zakonima i propisima koji vrijede na području izvođenja radova kao i pravilima struke.

Cras, Usluge

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VAŠEG OBJEKTA.

Nudimo Vam razradu idejnih i izvedbenih projekata za energetski učinkovite sustave, snimanje stanja postojećih i novih sustava. Dajemo Vam rješenje optimalnog, kvalitetnog i pouzdanog energetskog koncepta u svrhu povećanja energetske učinkovitosti sustava. Naša rješenja u cjelini zadovoljavaju formu „3E”: energija, ekonomija, ekologija. Primjenom ovog koncepta pozitivno utječemo na ublažavanje energetske i ekološke krize te pridonosimo održivom razvoju!

Cras, Usluge

ODRŽAVANJE I SERVIS.

Servisiramo i održavamo sustave grijanja, hlađenja, ventilacije, elektroinstalacije i automatskog upravljanja u industrijskim postrojenjima, energanama, poslovnim objektima i hotelima.

Cras, Usluge

ELEKTRIČNI I STROJARSKI RADOVI.

Kao uslugu nudimo Vam izvođenje strojarskih i električnih radova. Naše ekipe obučene su za kvalitetno i učinkovito izvođenje svih instalacija grijanja, hlađenja, ventilacije, jake i slabe struje i automatizacije.

Cras, Usluge

MJERENJE ELEKTROINSTALACIJA.

Obavljamo usluge mjerenja s izdavanjem protokola o mjerenju svih vrsta električnih instalacija jake i slabe struje. Za industrijske i poslovne objekte snimamo i optimiziramo utrošak električne energije i angažirane snage.

Cras, Usluge

PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH ORMARA.

Tvrtka Cras d.o.o. nudi Vam proizvodnju električnih ormara za razne namjene kao što su standardni električni razvodni ormari, ormari za kompenzaciju jalove energije, ormari elektromotornog razvoda i automatike. Svi su proizvodi tvornički ispitani i posjeduju svu potrebnu tehničku i atestnu dokumentaciju.