IT Park - MONO Osijek
Projekt

IT Park - MONO Osijek

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2021.

Izvođenje strojarskih radova i automatike.


Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš
Projekt

Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

Lokacija

Tikveš - HR

Godina realizacije

2020.

Projektom Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš će se obnoviti, prenamijeniti i opremiti postojeći kompleks dvoraca Tikveš u Prezentacijsko-edukacijski centar s jedinstveno oblikovanim postavom kao ishodištem edukacije o prirodnim značajkama Kopačkoga rita i važnosti njegova očuvanja.

Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.


Izgradnja dječjeg vrtića Jarmina
Projekt

Izgradnja dječjeg vrtića Jarmina

Lokacija

Jarmina - HR

Godina realizacije

2020.

Izvođenje strojarskih, elektro instalacija, instalacija vodovoda i odvodnje, plina, sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, instalacija automatske regulacije.


Energetska obnova zgrade Opće bolnice Našice
Projekt

Energetska obnova zgrade Opće bolnice Našice

Lokacija

Našice - HR

Godina realizacije

2020.

Projekti su odobreni u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora "Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektima se podupiru mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Strojarstvo, elektroinstalacije, zamjena vanjske solarije, led rasvjeta, obnovljivi izvori energije (solarni kolektori), vanjska fasada...


Dom zdravlja Našice
Projekt

Dom zdravlja Našice

Lokacija

Našice - HR

Godina realizacije

2020.

Ugovoreni infrastrukturni radovi uključuju dogradnju/izgradnju novih prostora za ordinacije Doma zdravlja Našice, a u svrhu kvalitetnije i dostupnije primarne zdravstvene zaštite te osiguranja dovoljno prostora za liječničke ordinacije.


Županijsko državno odvjetništvo
Projekt

Energetska obnova - Županijsko državno odvjetništvo

Lokacija

Osijek - HR

Godina realizacije

2020.

Energetska obnova strojarskih i elektroinstalacija (rekonstrukcija razvoda grijanja i kotlovnice, novi hidrantski vod, prenamjena podrumskog prostora, ugradnja radijatorskih termostatskih ventila, led rasvjeta...