Cras, Istraživanje i Razvoj

POTPISAN UGOVOR

Tvrtka Cras d.o.o. dana 9.4.2018. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za provedbu projekta „Certifikacija osjetnika RS-QRT“

CILJEVI I AKTIVNOSTI PROJEKTA

Cilj je projekta certificiranje proizvoda koje će provesti akreditirano tijelo za ocjenu sukladnosti osjetnika RS-QRT putem koje će se testirati kvaliteta kako bi se u budućnosti proizvod mogao unaprijediti sukladno rezultatima testiranja.

Planirana je komercijalizacija proizvoda koji će prvenstveno biti namijenjen sektoru zgradarstva kako bi zadovoljio sve njihove potrebe, a to su: ušteda energije, opravdanost budućih ulaganja, kontrolirani uvjeti u prostoru, jednostavno i povoljno održavanje sustava, jednostavno upravljanje te briga o okolišu.