Cras, Istraživanje i Razvoj

POTPISAN UGOVOR

Tvrtka Cras d.o.o. dana 9. 4. 2018. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za provedbu projekta „Certifikacija osjetnika RS-QRT“.


CILJEVI I AKTIVNOSTI PROJEKTA

Cilj je projekta bio certificiranje proizvoda osjetnik RS-QRT. Ispitivanje sukladnosti provelo je akreditirano tijelo za ocjenu sukladnosti Institut SIQ Ljubljana – Slovenija.


REZULTATI PROJEKTA

Proizvod je ispitan prema međunarodno priznatim normama CE-Conformity: 89/336/EWG, (Electromagnetic compatibility) ispitivanja za EMC (Conducted emission; EFT/Burst (AC input, DC input); Surge (AC input); Dips) EN 61000-6-2;EN 61000-6-3;EN 60730-1:2016; ispitivanja sigurnosti prema IEC 60730-1:2013 +A1:2015, EN:60730-1:2016.

Za provedena ispitivanja izdani su ispitni protokoli kojima se dokazuje kompatibilnost i usklađenost proizvoda s navedenim međunarodno priznatim normama na temelju kojih je izdan i certifikat za proizvod osjetnik RS-QRT bez prikaza mjernih podataka. Dobiveni certifikat korisniku će omogućiti izlazak na međunarodno tržište na kojem će konkurirati svjetski poznatim proizvodima slične ili iste namjene.

Tehničke karakteristike proizvoda kao i upute za uporabu i instalaciju prevedene su s hrvatskog jezika na osam stranih jezika: engleski, češki, njemački, francuski, mađarski, talijanski, španjolski i makedonski.


PODRUČJE PRIMJENE OSJETNIKA RS-QRT

Krajnji korisnik osjetnika je sektor zgradarstva koji obuhvaća male i velike hotele, mala i srednja poduzeća, stambeno poslovne zgrade i slične komplekse kojima je potrebna zonska regulacija temperature, vlage i kvalitete zraka.

Povezivanje osjetnika na centralno nadzorno upravljačke sustave ima značajnu ulogu u upravljanju i alarmiranju u slučaju pojave nepoželjnih pokazatelja i doprinosi značajnim uštedama na potrošnji energenata te pospješuje učinkovitost sustava. RS-QRT, osjetnik temperature, vlage i ugljik(IV)dioksida zadovoljava potrebe krajnjih korisnika i investitora kroz uštedu energije, opravdanost budućih ulaganja, kontrolirane uvjete u prostoru, jednostavno i povoljno održavanje sustava, jednostavno upravljanje te brigu o okolišu.

Više informacija o tehničkim karakteristikama osjetnika RS-QRT možete pronaći na ovoj poveznici.