Cras, Istraživanje i Razvoj

POTPISAN UGOVOR

Tvrtka Cras d.o.o. dana 18.10.2021. godine potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.


CILJEVI I AKTIVNOSTI PROJEKTA

Specifični cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje izvoza te stvaranje novih radnih mjesta jačanjem zelenih i digitalnih kompetencija tvrtke Cras d.o.o optimizacijom proizvodnje i poslovanja kroz implementaciju inovativnih poslovnih modela.

Kupljeni su novi strojevi i oprema, izgrađena je solarna elektrana, stara dizalica topline zamjenjena je rashladnikom nove generacije, teje rekonstruiran proizvodni pogon.

Projekt doprinosi digitalnoj tranziciji prijavitelja kroz optimizaciju proizvodnog procesa te optimizaciju samog poslovanja.

Nabavkom linije za lasersko rezanje metala, prese za savijanje metalnih pločevina i strojem za savijanje cijevi i profila stvaraju se preduvjeti za serijsku proizvodnju gotovih proizvoda . Također, izrada prototipa će se znatno ubrzati zbog uske veze izrade modela putem programskih rješenja za 3D modeliranje i same izrade pozicija u proizvodnji.

Prilikom odabira strojeva, naglasak je bio na energetskoj efikasnosti strojeva (birani su strojevi sa minimalnom potrošnjom energije u svojoj kategoriji). Važna je bila rentabilnost i podrška dobavljača po pitanju rezervnih dijelova i podrške servisera. Jednako tome se težilo da strojevi budu izvedeni s naprednim tehnološkim rješenjima koja osiguravaju nizak utjecaj na okoliš.

Svi strojevi koji će se kroz projekt uvesti u proizvodnju biti će visokoučinkoviti i svi su nove generacije koji su daleko učinkovitiji te proizvode više jedinica proizvoda za manji ili jednak utrošak energenata.