Cras, Istraživanje i Razvoj

POTPISAN UGOVOR

Projekt Jačanje konkurentnosti i proizvodnih kapaciteta poduzeća Cras ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju usmjeren je povećanju proizvodnih kapaciteta, povećanju izvoza, stvaranju novih radnih mjesta, te optimizacija proizvodnje i poslovanja kroz implementaciju inovativnih poslovnih modela.


CILJEVI I AKTIVNOSTI PROJEKTA

Specifičan cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta uvođenjem novih strojeva i opreme. Optimizacijom proizvodnog procesa te samog poslovanja doprinijeti će se energetskoj učinkovitosti te kružnom gospodarstvu.

Uvođenjem novih strojeva osigurati visoku učinkovitost te proizvodnju što više jedinica za manji ili jednak utrošak energenata. Izlazak s novim proizvodima kako na domaće tako i na međunarodno tržište.

Postizanjem zacrtanih rezultata smanjit će se emisija stakleničkih plinova, povećati udjel korištenja obnovljivih izvora energije te će dovesti do unapređenja u području energetske učinkovitosti i digitalizacije tvrtke Cras d.o.o.